Wagenparken

Het ‘A-contract voor Wagenparken’ is een overkoepelende wagenparkverzekering voor 10 of meer personenauto’s of bestelwagens of vanaf 5 vrachtwagens. Het A-contract voor Wagenparken kent vele maatwerkoplossingen.

Verzekeren is niet de enige manier om met risico’s om te gaan. Het ‘A-contract voor Wagenparken’ biedt ook diensten en service voor de bedrijfscontinuïteit van uw klant. Als uw klant het A-contract voor Wagenparken afsluit, kunnen chauffeurs deelnemen aan schadepreventielezingen. Ook kunnen zij met korting cursussen volgen, bijvoorbeeld de verplichte nascholingscursus voor beroepschauffeurs. Daarnaast ontvangt uw klant kosteloos risicomanagementsoftware. Hiermee is het mogelijk de individuele rijstijlen in kaart te brengen.

Grip op de nieuwe wereld
De verzekeringswereld is veranderd en verandert nog steeds. Nieuwe regels, nieuwe wetgeving, een andere manier van geld verdienen, zorgplicht. Wagenparkbeheer vraagt doorgaans veel administratieve handelingen. Alleen al tijdens een verzekeringstraject heeft uw klant vele documenten nodig zoals polissen, nota's en acceptgiro’s. Het is veel om te behappen. Terwijl u niets liever doet dan handelen in het belang van uw klant. Daar helpen we u graag bij. Met het ‘A-contract voor Wagenparken’ kiest u voor eenvoud en gemak. Uw klant ontvangt één polis met alle bedrijfsauto’s, op maat samengesteld. En bovendien rapporteren we periodiek over de ontwikkeling van de schades van het wagenpark. Dit geeft u en uw klant inzicht in individuele schadegevallen, maar ook inzicht in de verdeling van de schadelast over de verschillende verzekeringssoorten en schadeoorzaken. Specifieke aspecten van uw wagenpark en het schadebeeld worden hierdoor inzichtelijk.

 

Samen meer voor elkaar met risicomanagement 
Schade is een ongewenst resultaat van het bedrijfsproces. Schades binnen een wagenpark zijn Van invloed op de kosten-batenverhouding binnen de organisatie. Het financiële gevolg van een schade blijft helaas niet beperkt tot de directe materiële kosten. De totale kosten zijn meestal veel hoger. Denkt u aan administratieve afhandelingskosten, vertragingen en irritatie bij klanten. Maar natuurlijk ook het emotionele leed dat kan ontstaan voor het eigen personeel of derden. Toch is een groot deel van de schadekosten vermijdbaar. Onze risicoadviseurs hebben een aanpak ontwikkeld om de oorzaken van deze ongewenste resultaten op te sporen. Door een structurele schadelastbeheersing, worden kosten bespaard en de efficiëntie verbeterd. Inzicht in schadecijfers, inzicht in gedrag van bestuurders, berijderbijeenkomsten en opleidingen kunnen deel uitmaken van onze aanpak. U kunt hiervan gebruik maken.

Korte lijnen en efficiënt werken 
Wij ondersteunen u met kennis, raad en daad. Zodat u zich kunt focussen op waar het om draait: klanten persoonlijk adviseren. Uw contactpersoon bij de commerciële binnendienst staat voor u klaar. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze specialisten Mobiliteit. Zij staan voor u klaar en zijn u graag van dienst.

Delen