In dialoog over samenwerking op het schade seminar

Wat kenmerkt de ideale samenwerking tussen de adviseur en Avéro Achmea? Over deze vraag werd op 24 juni met een groep van 70 adviseurs op open wijze dialoog gevoerd tijdens het eerste seminar gericht op de zakelijke schademarkt.

Na de vertoning van een korte trailerfilm over de zakelijke schadepropositie ‘Samen meer voor elkaar’ heette dagvoorzitter Donatello Piras ongeveer 70 adviseurs welkom in de sfeervolle ambiance van de Fabrique in Maarssen.

De klant bepaalt zijn aankoopproces
Directievoorzitter Jack Hommel lichtte de veranderingen binnen Achmea toe en wat de waarde daarvan is voor adviseurs in de zakelijke markt. Jack Hommel: “Straks zijn klanten niet meer gekoppeld aan een specifiek distributiekanaal per merk, maar zijn onze sterke merken geschikt voor alle klanten. Door de gewijzigde distributiestrategie komen we nog beter tegemoet aan de klantbehoeften. De rol van de adviseur blijft zeker belangrijk; het is een van de kanaalkeuzes die de klant zal maken tijdens zijn ‘reis’ van oriëntatie tot besluit. Met onze veranderingen zullen wij het intermediair optimaal blijven faciliteren. Zowel onder het merk Avéro Achmea als geleidelijk ook steeds meer met onze topmerken Centraal Beheer Achmea en Zilveren Kruis Achmea.”

Hoe ziet de ideale relatie er uit?
Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in tafelsessies. Hiermee  startte de dialoog en spraken adviseurs wensen uit voor de ideale samenwerking tussen hen en Achmea. Deze werden daarna met Jack Hommel en Michiel Delfos, directeur Schadeverzekeringen van Achmea plenair teruggekoppeld. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat adviseurs een consistent en duurzaam partnerschap het meest waarderen. Waarbij adviseurs aangaven dat Avéro Achmea hier al veel stappen in heeft gezet.

Verzekeren is mensenwerk
Omdat verzekeren mensenwerk is, vinden adviseurs het belangrijk om vertrouwen in elkaar te kunnen hebben en open naar elkaar toe te kunnen zijn. Adviseurs gaven aan dat hierbij transparantie belangrijk is. Op het gebied van voorwaarden, condities en prijsstelling, maar ook op het gebied van de verschillende merken van Achmea. Ook zal Achmea moeten meegaan in de digitalisering en versnelling van de markt.

Op basis van deze belangrijke feedback sloten Jack Hommel en Michiel Delfos de sessies af. De komende tijd wordt de samenwerking verder verdiept en vormgegeven, via de reguliere kanalen, maar ook met een klankbordgroep.

Katalysator in risicomanagement
Na de tafelsessies over de samenwerking ging Roland Huitink, director Real Estate Akzo Nobel en voormalig financieel adviseur, in op risicomanagement. Hij onderstreepte het belang van het hebben van gemeenschappelijke doelstellingen bij de implementatie van risicomanagement bij bedrijven om verrassingen achteraf te voorkomen. Daarbij gaf hij aan dat het kennen van de business van de klant, het allerbelangrijkst is bij het geven van een goed advies om risico’s te verminderen. De rol die een adviseur volgens hem het beste past, is de rol van katalysator in het proces.

Risicomanagement in de praktijk
Roland Huitink bracht twee stellingen in om het met elkaar over te hebben. De eerste was dat risicomanagement bij bedrijven nog te weinig op de kaart staat. Het overgrote deel van de adviseurs uit de zaal was van mening dat dit bij het MKB vooral aan de orde is en hier een kans ligt om de klant bij te begeleiden. De tweede stelling ging over of het de rol van de adviseur is om risicomanagement bespreekbaar te maken. Hierbij was de zaal het unaniem met elkaar eens dat dit zo is en dat ondernemers vooral bezig moeten zijn met ondernemen en het de adviseur is die hem helpt bij risicomanagement. Wopke de Jong van Avéro Achmea lichtte toe dat vanuit deze gedachte ook het nieuwe programma Ruimtemakers samen met adviseurs ontwikkeld is, een integraal risicomanagementprogramma voor het MKB.

Innovatieve, gebruiksvriendelijke concepten nemen een grote vlucht
Bob van Leeuwen, trendwatcher en strateeg bij Achmea, sloot de middag op inspirerende wijze af met trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële dienstverlening. Denk aan het effect van social media op de reputatie van een bedrijf door bijvoorbeeld niet bereikbaar te zijn of niet transparant. We leven in een tijdperk waarin ontwikkelingen razendsnel gaan en de meningen van personen een grotere waarde heeft dan die van de gevestigde orde. Mensen introduceren sneller innovatieve, gebruiksvriendelijke concepten dan bedrijven. Traditionele businnessmodellen worden hiermee in een nieuw jasje gegoten en soms wereldwijd een succes, denk bijvoorbeeld aan Airbnb. Het is een mooie uitdaging hierover na te denken wat we hiervan voor de verzekeringsbranche kunnen leren.

Delen